Ametrín a jeho vibrační energie

Ametrín v sobě kombinuje vlastnosti i krásu ametystu a citrínu. Očišťuje tělo i mysl od stresu i napětí a je skvělým kamenem pro koncentraci při meditaci a duchovní cestě. Vnáší harmonii mezi mužskou a ženskou energii, odstraňuje negativní energie i předsudky a pročišťuje mysl. Nositele chrání před psychickými útoky a pomáhá překonávat bloky. Usnadňuje astrální cestování, probouzí vyšší vědomí a otevírá třetí oko. V duchovním léčení má pozitivní vliv na očištění, dlouhodobé nemoci, imunitu a problémy spojené s nervozitou a smutkem. Je zasvěcen planetě Slunce a elementu ohně jako citrín a také Jupiteru a vodě jako ametyst.