Černá barva a její vibrační energie

Černá barva symbolizuje magii, dualitu a propojení dvou částí v jeden celek. Z temnoty a tmy se rodí světlo a jedině z chaosu může vzniknout nové. Je barvou absolutna, otevřené a opravdové upřímnosti a pochopení podstaty. Má sílu uzavírat minulost, projít ztrátami, vyřešit vše staré a otevřít se novému.