Iolit a jeho vibrační energie

Iolit je kámen zasvěcený vizím a je spojen s čakrou třetího oka. Zvyšuje duchovní vědomí, prohlubuje intuici a schopnost vizuálních představ. Je kamenem šamanů, léčitelů i astrálního cestování a udržuje rovnováhu. Díky svým schopnostem pomáhá nositeli objevit a vyřešit staré záležitosti, příčiny nejrůznějších návyků a odstraňuje zažité myšlenkové vzorce. Učí nás, abychom za sebe převzali zodpovědnost a tím nás zbavuje závislosti na druhých. V duchovním léčení má pozitivní vliv na pevné zdraví, detoxikaci a bolesti hlavy. Je zasvěcen planetě Venuše a elementu vody, jeho energie je receptivní. Je vhodným kamenem pro znamení Střelce. Iolit je odrůda minerálního kamene cordierit.