Listy a jejich význam

List je symbolem lehkosti, čistoty, ryzí krásy přírody a koloběhu života. Je spojen s energií stromů i Slunce, a proto v sobě nese poselství nesmrtelnosti, jednoty, boha stvořitele a lásky ke všemu živému. Stromy jsou místem rituálů, obřadů i modliteb již od dávných dob a jsou uctívány v mnoha náboženstvích a kulturách po celém světě. Představují harmonické spojení nekonečného nebe nad námi, našeho světa a země, ze které vyrůstají. Plody stromů jako jsou šišky a žaludy představují hojnost, plodnost a štědrost přírody.