Měsíc a Slunce jejich význam

Slunce a Měsíc je magický symbol duality a doplňujících se energií jin a jang. Slunce představuje den, světlo, životní energii, radost, sílu a mužský element. Měsíc představuje noc, tmu, tajemno, magii, cykličnost a ženský element. Jejich magické spojení symbolizuje dokonalou rovnováhu a spojení dvou částí v jeden harmonický celek. Slunce a Měsíc společně utvářejí život.