Prehnit a jeho vibrační energie

Prehnit je kamenem učení, pravdy, upřímnosti, poznání a nepodmíněné lásky. Prohlubuje moudrost a chuť poznávat, otevírá vědomí a napomáhá porozumět i soustředit se a dosáhnout vytyčených cílů. Je talismanem duchovna a je mimořádně vhodný pro meditace a uzemnění. Potlačuje strach a strasti, rozvíjí intuici a cítění. V duchovním léčení má pozitivní vliv na imunitní systém, nervovou soustavu a uklidnění v těžkých situacích. Je zasvěcen planetě Země, jeho elementem je voda a energie je receptivní. Je vhodným kamenem pro znamení Vah, Panny a Blížence.