Šedá barva a její vibrační energie

Šedá barva symbolizuje neutralitu a tajemství mezi dnem a nocí. Nachází se na magickém prahu mezi dvěma světy a je barvou moudrosti i neviditelnosti. Díky tomu nám pomáhá uniknout před negativními energiemi a zlými silami, které by nás mohly ovládnout.