Třetí oko a jeho význam

Oko je prastarým symbolem, který se objevuje ve všech kulturách i náboženstvích a ve své podstatě představuje spojení se Stvořitelem nebo chceme-li s Bohem. Třetí oko v tomto případě představuje magický zrak, intuitivní vhled i samotné božství. Je symbolem schopnosti vidět to, co je „skryté“ jako je aura bytostí či budoucnost. Zprostředkovává vzhled do jiných realit i časů a dotýká se nekonečna. Třetí oko je místem šestého smyslu, vyššího vědomí a ti kdo jej mají otevřené, vnímají za hranice běžného vnímání a mohou se dotýkat nadpřirozeného.