Víla a její význam

Víla je nadpřirozená bytost, která se objevuje v mytologii a pohádkách jako posel povznesení, lehkosti a radosti. Víly jsou božími tvory z andělské říše, které pečují o blaho Matky Přírody, zvířata i rostliny a vnášejí do lidských životů kouzlo. Jsou strážnými anděly všech živých bytostí a mají schopnost jasnozřivosti. Víly jsou vyobrazovány od nepaměti v nejrůznějších příbězích a uměleckých dílech jako bytosti s magickou mocí a motýlími křídly.