Zlatá barva a její vibrační energie

Zlatá barva symbolizuje božskou sílu, intuici a nekonečnou moudrost. Vede nás k hlubokému pochopení všeho, co je nadsmyslové a pomáhá nám napojit se na duchovní svět. Je barvou Slunce, rituálů a vyššího Já. Vnáší do našeho života štěstí a prosperitu. Podporuje osobní sílu, očišťuje auru a napomáhá nám k finančnímu zabezpečení.