Andělské křídlo a jejich význam

Andělé jsou božími posly a symbolem samotného stvoření. Anděl je mytická nadpřirozená bytost, patron ochrany, spirituality, nevinnosti, lásky a čistoty. Dodávají odvahu i sebevědomí a pomáhají nám držet se na správné cestě. Andělské křídlo je spojeno s duchovním osvícením, osvobozením a boží ochranou. V některých kulturách jsou považována také za znamení ctižádosti, rychlosti i síly.