Buddha a jeho význam

Buddha je významným symbolem osvícení, nekonečné moudrosti, naplnění osudu, přítomného okamžiku, pochopení a soucitu. Zakladatel buddhismu je Siddhártha Gautama narozen v královské rodině, po letech života v blahobytu opouští svůj domov a vydává se nalézt způsob osvobození od utrpení. Po letech učení přichází na podstatu síly přítomného okamžiku a po týdnech hluboké meditace dochází k osvícení. Poté vytváří učení založené na zániku utrpení a cestě k osvobození z věčného koloběhu života, vzniká tak buddhismus. Buddha znamená v překladu osvícení či probuzený a jeho učení stojí na čtyřech vznešených pravdách.