Hvězda a její význam

Hvězda je symbol vesmírné energie, osudu, věčného života, naděje a výjimečnosti. Je spojena s předvídáním budoucnosti a magickou mocí, která v sobě nese poselství správné životní cesty a sebedůvěry. Od pradávna je hvězda považovaná za božské znamení dobra, mytologické spojení nebe i země a také za ochranný talisman, který střeží každého z nás. Protože každý máme na nebi svou hvězdu. Mořská hvězdice symbolizuje spojení elementu vody i vzduchu a vesmírné i zemské energie.