Karneol a jeho vibrační energie

Karneol je kamenem s vysokou stabilizující energií. Dodává odvahu, trpělivost, i sebedůvěru a učí náš pozitivnímu vnímání života. Je spojen s kořenovou i sakrální čakrou a odstraňuje blokády v těle i v komunikaci. Probouzí tvořivost a kreativitu, rozvíjí skryté talenty a upevňuje víru v sebe sama. Otevírá emoce, tiší vztek a učí nás prožívat přítomný okamžik. Je ideálním kamenem proti lenosti a přináší štěstí v podnikání. V duchovním léčení je spojen s krví, vitalitou a plodností. Je zasvěcen planetám Jupiter a Slunce, jeho elementem je Oheň a energie je projektivní. Je vhodným kamenem pro znamení Raka, Lva, Panny, Kozoroha a Berana. Karneol je červená odrůda chalcedonu, a tak přejímá některé jeho vlastnosti.