Keltský trojúhelník a jeho význam

Keltský trojúhelník neboli triquetra je mytologický symbol tří prvků. Symbolizuje vesmírnou rovnováhu a harmonii mezi tělem, duší a duchem. Jedná se o silný ochranný symbol s velikou mocí, který vyjadřuje, že člověk je bytostí trojjedinou a vše na světě je řízeno v cyklu tří. Narození, život, smrt. Nebe, země, podsvětí.  Slunce, vítr, voda. Vědomí, podvědomí, nadvědomí. Tento symbol je spojen nejen s ochranou, ale také s duchovním rozvojem, napojením na přírodní cykly a intuicí.