Kostěné korálky a jejich význam

Kostěné korálky jsou mistrnou prací řezbářů, kteří vyrábějí ty nejjemnější vzory. Hlubokou tradici má toto řemeslo v Indii a Nepálu, kde jsou kostěné korálky a další předměty symbolem úcty k přírodě, nesmrtelnosti a koloběhu života. Umění řezbářství je děděno z generaci na generaci a je velmi ceněné.