Kunzit a jeho vibrační energie

Kunzit je kamenem upřímné lásky, nevinnosti, emocí a intuice. Probouzí city a komunikaci, rozvíjí schopnost vhledu i tolerance a je ideální pro hluboké meditace. Zklidňuje roztěkanou mysl, prohlubuje kreativní schopnosti a vede nás k ochotě, pochopení a pokoře. Má ochrannou moc, která slouží jako štít naší aury a uší nás soběstačnosti i sebevyjádření. Dává prostor myšlenkám a pocitům, odstraňuje překážky a otevírá cestu ke starým vzpomínkám. Aktivuje srdeční čakru a v duchovním léčení má pozitivní vliv na stavy paniky i smutku a srdeční i oběhový systém. Je zasvěcen planetám Venuše a Pluto, jeho elementem je voda a energie je receptivní. Je vhodným kamenem pro znamení Ryb a Vah. Kunzit je jedna ze dvou odrůd spodumenu.