Květina a její význam

Květina je symbolem lehkosti, čistoty, ryzí krásy přírody a koloběhu života. Vyjadřuje myšlenky, (po)city i úctu a nese v sobě dary samotných bohů. Květy představují životní energii, harmonické spojení, cykličnost, hojnost i plodnost a jsou součástí všech kultur a náboženství po celém světě. Rituály, duchovní setkání, šamanské obřady, oslavy i uctívání bohů je spojeno s těmito krásnými dary přírody.