Larimar a jeho vibrační energie

Larimar, někdy nazýván jako „kámen delfínů“ je perla Karibiku a patří k nejvzácnějším kamenů na světě. Otevírá duchovní světy a navazuje spojení s anděly, vyzařuje lásku a je ideální pro hluboké meditační stavy. Zvyšuje úroveň vědomí, uvádí do rovnováhy tělo i duši a má schopnosti duchovního průvodce a pomocníka v těžkých situacích. Pomáhá ženám objevit své pravé já a stát se bohyní napojenou na přírodní moudrost. Dokáže odstranit nevyřešené vztahové problémy a pocit viny, odbourává sebepoškozující jednání a pomáhá nám převzít nad svým životem plnou kontrolu. Podněcuje tvůrčí schopnosti a vnáší do života klid a mír. V duchovním léčení má pozitivní vliv na harmonizaci čaker a spuštění sebeuzdravujících procesů. Je zasvěcen planetám Jupiter a Neptun, jeho elementem je voda a energie je receptivní. Je vhodným kamenem pro znamení Ryb, Raka a Štíra.