Měsíc a jeho význam

Měsíc je silně spojen s bohyněmi, magií, ženskou energií a cykličností. Silně působí na emoce, prohlubuje cítění i intuici a dokáže otevřít cestu k vnitřnímu Já. Jeho svit má kouzelné očistné účinky a vytahuje na světlo staré nevyřešené problémy, které nás ovlivňují a brání nám jít dál. Rozvíjí podvědomí i spiritualitu a učí nás chápat druhé. Jeho energie řídí život na zemi a propojuje nás s cykly přírody. Měsíc je od pradávna uctíván napříč všemi kulturami jako symbol bohů, životních fází a protiklad Slunce.