Semeno života a jeho význam

Semeno života je prastarý esoterický symbol posvátné geometrie symbolizující prvotní myšlenku a stvoření veškeré existence. Sedm posvátně se dotýkajících kruhů představuje sedm sfér, sedm dní stvoření světa, sedm čaker lidského těla i sedm barev duhy. Tento geometrický vzor se neustále opakuje a tvoří základ všeho živého. Jeho násobením vznikají nové sféry představující věčný vývoj, růst a rozvoj. Na počátku květu života stojí jeden kruh, který se rozvíjí do všech stran a směrů, až stvoří první květ zvaný semeno života. Ten se dále rozvíjí až do podoby plného květu života, dokonalé geometrie, která v sobě skrývá místo posvátného středu a nekonečnou energii vesmíru. Květ života představuje expanzi božského vědomí, základní mandalu života a vesmírné dimenze, které si navzájem předávají informace. Je považován za základní symbol energie, harmonie, sjednocení a spojení mezi vším existujícím. Symboly posvátné geometrie můžeme najít na starodávných artefaktech a památkách po celém světě.