Slunce a jeho význam

Slunce je stvořitelem života, pánem světla a mohutným zdrojem energie, bez které by nebyl život. Patří mezi nejvýznamnější symboly a od pradávna je uctíváno v mnoha náboženstvích a kulturách jako posvátné božstvo. Představuje nejvyšší kosmickou sílu, dar života, energii, jasnost a schopnost růst. Je spojeno s ochranou v nejvyšší temnotě, znovuzrozením, plodností, vitalitou i osobní silou. Nese v sobě tvořivou energii a podstatu koloběhu života.