Strom života a jeho význam

Strom života představuje hluboké spojení s Matkou Přírodou, vzájemnou jednotu, posvátný zdroj života a rodinný kruh. Stromy jsou místem rituálů, obřadů a modliteb již od dávných dob a jsou uctívány v mnoha náboženstvích a kulturách po celém světě. Jsou symbolem boha stvořitele, nesmrtelnosti, koloběhu života a lásky ke všemu živému. Představují harmonické spojení nekonečného nebe nad námi, našeho světa a země, ze které vyrůstají. Kořeny zasahují hluboko do nitra až k samotnému podsvětí, kmen představuje tělo a přítomný okamžik, koruna sahá k vesmíru a nechává se unášet větrem. Minulost, přítomnost, budoucnost. Stromy jsou učitelé, stromy jsou moudří průvodci, stromy jsou Život.