Unakit a jeho vibrační energie

Unakit je kamenem vizí, osobního růstu, duchovna a podvědomí. Otevírá třetí oko, umožňuje znovuzrození, uzemňuje, je ideální pro hluboké meditace a vhled do minulosti. Pomáhá duchovnímu růstu, odstraňuje staré trápení a uvádí vše do rovnováhy. Tiší smutek, stres i úzkosti a udržuje soustředění. V duchovním léčení má pozitivní vliv na rekonvalescenci, plodnosti a nervovou soustavu i kůži. Je zasvěcen planetám Mars a Venuše, jeho elementem je oheň i voda a energie je receptivní. Je vhodným kamenem pro znamení Býka a Vah.