Zoisit a jeho vibrační energie

Zoisit je kamenem přeměny a spojení s neviditelným světem. Přetváří negativní energie na pozitivní a vynáší na světlo potlačované pocity. Rozvíjí tvůrčí schopnosti a schopnost sebeprosazení. V duchovním léčení je spojen s podporou uzdravování, detoxikací a potlačení zánětů. Je vhodným kamenem pro znamení Blížence, Berana, Štíra, Střelce a Lva. V přírodě často krystalizuje společně s rubínem, z čehož poté vzniká nádherný rubín v zoisitu.