Korál a jeho vibrační energie

Korál je pevná schránka mořského živočicha žahavce, který žije v koloniích a díky uhličitanu vápenatému tvoří takzvané „větve“ korálů až do podoby korálového útesu. Korál je od pradávna mořeplavci považován za silný talisman ochrany proti přírodním živlům, a proto se začal používat na výrobu šperků a amuletů. Symbolizuje spojení člověka s přírodou a zahání stavy strachu a úzkosti. Zesiluje lásku a podporuje mezilidské vztahy. V duchovním léčení je spojen s oběhovým systémem, zuby a kostmi. Je zasvěcen planetě Mars a elementu vody, jeho energie je receptivní. Je vhodným kamenem pro všechna vodní znamení zvěrokruhu. Většina korálů je chráněná, a tak jsou šperky s pravým korálem velkou vzácností. Na mých špercích můžete najít zkamenělý chryzantémový korál, který se z vylovených úlomků brousí do tvaru korálků a zachovává tak nádhernou přírodní kresbu původního korálu.