Vaše údaje jsou u mě v bezpečí aneb krátké shrnutí „ochrany osobních údajů“

Ochrana osobních údajů

Já a můj e-shop www.atelyer.cz bereme vaše soukromí velmi vážně. Právě proto používám vaše údaje pouze ke správě vašeho zákaznického účtu a k poskytnutí vámi objednaných produktů a služeb. Vaše údaje v žádném případě nebudu předávat nikomu dalšímu.

Pokud jste mým zákazníkem, jednou za určité časové období (maximálně 1x za 14 dní) bych vám ráda poslala newsletter s novinkami z mojí dílny. Z odběru tohoto newsletteru se můžete kdykoli jednoduše odhlásit jediným kliknutím. Pokud tak učiníte, vyřadím automaticky váš email z databáze pro zasílání newsletterů.

Kdo je správcem vašich údajů?

Správcem vašich osobních údajů je Judita Králová Lyerová, IČ: 05383609 s místem podnikání Kordačova 361, Kladno, 272 04. Firma je vedena pod Č. j. P09 057698/2016/OŽ/DAN magistrátu města Kladna, Sp. značka S P09 057696/2016 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.atelyer.cz

Kontaktní údaje správce jsou následující: Judita Králová Lyerová, email: info@atelyer.cz a telefon: +420 721 771 345

Ochrana osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Souhlas se zpracováním osobních údajů kupující udílí při dokončování objednávky na eshopu www.atelyer.cz

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů., v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jaké osobní údaje zpracovávám a proč?

Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací či jiná korespondenční adresa, název a sídlo společnosti, IČ, DIČ, emailová adresa, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či zasílání obchodních sdělení.

Účelem zpracování osobních údajů je:

Vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Zasílání obchodních sdělení (newsletterů) a činění dalších marketingových aktivit.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Jak vaše údaje uchovávám a chráním?

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány/uchovávány zabezpečeným způsobem (hesla, zabezpečené úložiště, zabezpečené fyzické místo uložení, přesný přehled o osob mající přístup k osobním údajům).

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webových stránek, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou dopravní společnosti, a případně externí daňový poradce (účetní firma).

Příjemci vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním elektronických obchodních sdělení (newsletterů) souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího. Totéž platí pro zasílání ostatními prostředky komunikace na dálku (pošta, telefon apod.). Z odběru těchto informací se může kupující kdykoli odhlásit.

Prohlížením internetových stránek www.atelyer.cz souhlasíte s ukládáním tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a díky tomu ulehčují prohlížení stránek a vyplňování údajů, které už jste jednou zadali. Cookies nepředstavují žádné nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách podpory

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Celé obchodní podmínky najdete zde.

Vaše údaje jsou u mě v bezpečí aneb krátké shrnutí „ochrany osobních údajů“

Ochrana osobních údajů

Já a můj e-shop www.atelyer.cz bereme vaše soukromí velmi vážně. Právě proto používám vaše údaje pouze ke správě vašeho zákaznického účtu a k poskytnutí vámi objednaných produktů a služeb. Vaše údaje v žádném případě nebudu předávat nikomu dalšímu.

Pokud jste mým zákazníkem, jednou za určité časové období (maximálně 1x za 14 dní) bych vám ráda poslala newsletter s novinkami z mojí dílny. Z odběru tohoto newsletteru se můžete kdykoli jednoduše odhlásit jediným kliknutím. Pokud tak učiníte, vyřadím automaticky váš email z databáze pro zasílání newsletterů.

Kdo je správcem vašich údajů?

Správcem vašich osobních údajů je Judita Králová Lyerová, IČ: 05383609 s místem podnikání Kordačova 361, Kladno, 272 04. Firma je vedena pod Č. j. P09 057698/2016/OŽ/DAN magistrátu města Kladna, Sp. značka S P09 057696/2016 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.atelyer.cz

Kontaktní údaje správce jsou následující: Judita Králová Lyerová, email: info@atelyer.cz a telefon: +420 721 771 345

Ochrana osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Souhlas se zpracováním osobních údajů kupující udílí při dokončování objednávky na eshopu www.atelyer.cz

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů., v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jaké osobní údaje zpracovávám a proč?

Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací či jiná korespondenční adresa, název a sídlo společnosti, IČ, DIČ, emailová adresa, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či zasílání obchodních sdělení.

Účelem zpracování osobních údajů je:

Vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Zasílání obchodních sdělení (newsletterů) a činění dalších marketingových aktivit.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Jak vaše údaje uchovávám a chráním?

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány/uchovávány zabezpečeným způsobem (hesla, zabezpečené úložiště, zabezpečené fyzické místo uložení, přesný přehled o osob mající přístup k osobním údajům).

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webových stránek, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou dopravní společnosti, a případně externí daňový poradce (účetní firma).

Příjemci vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním elektronických obchodních sdělení (newsletterů) souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího. Totéž platí pro zasílání ostatními prostředky komunikace na dálku (pošta, telefon apod.). Z odběru těchto informací se může kupující kdykoli odhlásit.

Prohlížením internetových stránek www.atelyer.cz souhlasíte s ukládáním tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a díky tomu ulehčují prohlížení stránek a vyplňování údajů, které už jste jednou zadali. Cookies nepředstavují žádné nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách podpory

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Celé obchodní podmínky najdete zde.

Přihlaste se k odběru novinek ať už vám nic neuteče.

Přihlaste se k odběru novinek ať už vám nic neuteče.