Sodalit a jeho vibrační energie

Sodalit je talismanem duchovna, meditace, víry a třetího oka. Podněcuje důvěru i soudržnost a je vhodným kamenem pro týmovou práci. Odstraňuje škodlivé záření, potlačuje zmatek v duši a rozvíjí schopnost objektivního uvažování. Vnáší klid do naší mysli, otevírá různé úhly pohledu a má pozitivní vliv na vyjadřování i sebevědomí. Tlumí pocity paniky, je vhodný pro přecitlivělé osoby a odhaluje původ strachu, obav, pocitů viny a nejistoty. V duchovním léčení je spojen s rovnováhou, nespavostí a očistou těla i duše. Je zasvěcen planetě Venuše a elementu vody, jeho energie je receptivní. Je vhodným kamenem pro znamení Panny a Střelce. V přírodě je součástí lapisu lazuli.